+370 610 13311/ info@enerty.lt /

Tariffs and prices

ENERTY is one of the largest independent electric power suppliers in Lithuania that has been operational for already five years. In 2013 we tripled our growth and currently service over 600 business customers, including the largest Lithuanian and foreign companies.

We offer:

  • Professionalism  – expertise of our personnel in the area of electric power and our knowledge in trade in electric power.
  • Competitive prices of electric power being one of the leading independent retail electric power suppliers in Lithuania.
  • Additional services rendered in connection to the electric power supply:
    • comprehensive analysis of electric power supply consumption;
    • methods of optimisation of electric power costs;
    • professional consultations on issues related to electric power sector.

ENERTY offers to consumers two basic plans of electric power prices. Electric power supply prices depend on the type of activities pursued by your company, and a schedule of electric power consumption.

Green electricity
Green electricity is 100% obtained from renewable energy sources (RES). Having concluded green energy purchase contracts, the clients receive a certificate declaring the fact that they are supplied with the electricity obtained from RES. This plan is most relevant for the companies making a priority to social responsibility. The clients consuming green electricity in their activities express their responsible attitude to environmental problems and contribute to sustainable consumption of limited and constantly declining resources of the Earth. Having concluded the contract, we provide a possibility to use a logo of green electricity in promotional and image campaigns.
“ENERTY” also trades in green electricity in Latvia and Estonia.
TIRGUS CENA
Plāns sniedz iespēju pirkt elektroenerģiju elektrības biržā. Elektrības cena šajā plānā sastāv no mainīga tarifa, kuru nosaka elektrības cena Nord Pool biržā un fiksēts nodoklis (pakalpojumu sniedzēja procents).
ZAĻĀ ELEKTROENERĢIJA
Zaļā elektroenerģija 100 % tiek iegūta no atjaunojošajiem enerģijas resursiem (AER). Klienti, kas noslēguši „zaļās“ elektroenerģijas pirkšanas līgumus, saņem sertifikātu, kas apstiprina, ka tiem piegādātā elektroenerģija tiek izgatavota no AER. Šis plāns ir ļoti aktuāls uzņēmumiem, kuriem sociālā atbildība ir primārs jautājums. Klienti, kas savā uzņēmējdarbībā lieto no atjaunojošajiem enerģijas resursiem izgatavoto elektrību, parāda savu atbildīgo viedokli par ekoloģiskajām problēmām un pievienojas pie ierobežoto un visu laiku iznīkstošo Zemes resursu aizsargāšanas. Noslēdzot līgumu, sniedzam iespēju reklāmas un izplatāmajos bukletos lietot zaļās elektrības logotipu.